ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

11 stycznia 2018 r.
Niekontrolowany Obszar Wraliwoci
Do koca stycznia 2018 roku mona zgasza ch udziau w najwikszym w naszym regionie konkursie dla plastyków-amatorów. W X edycji konkursu "Niekontrolowany Obszar Wraliwoci" przyznanych zostanie 10 nagród, ufundowanych przez wadze samorzdowe, stowarzyszenia twórcze, szkoy i darczyców prywatnych; m.in. Prezydenta Miasta Supska, Starostwo Powiatowe, Akademi Pomorsk oraz Liceum Plastyczne. Wydarzenie swoim patronatem objli: Marszaek Województwa Pomorskiego - Mieczysaw Struk, Prezydent Miasta Supska - Robert Biedro oraz Starosta Powiatu Supskiego - Zdzisaw Koodziejski.

„Niekontrolowany Obszar Wraliwoci” adresowany jest do artystów ze Supska i caego województwa pomorskiego. Jego celem jest ukazanie niezwykego potencjau oraz niespoytego talentu tkwicego w twórcach z naszej ziemi. Dodatkowo wystawa pokonkursowa daje szanse na ocen stanu, dorobku i tendencji w rozwoju amatorskiego ruchu plastycznego. Jury wybierze najlepsze prace sporód ponad setki dzie rzebiarskich i malarskich, które rokrocznie nadsyane s do Supskiego Orodka Kultury; w latach 2015-2017 na konkurs napyno ponad 200 prac od przeszo stu artystów!

W konkursie mog bra udzia wycznie twórcy nieprofesjonalni, w tym modzie od 16 roku ycia. Warunkiem jest dostarczenie 1 - 2 prac w zakresie malarstwa lub rzeby o dowolnej tematyce w terminie do koca stycznia 2018 roku na adres: Supski Orodek Kultury, 76-200 Supsk, ul. Braci Gierymskich 1.
Karta zgoszenia oraz regulamin na stronie www.sok.slupsk.pl 


http://sok.slupsk.pl/index.php/klub/1606-niekontrolowany-obszar-wrazliwosci-2018