8 marca 2018 r.
Dzieci uczą Dzieci
Dzieci uczą Dzieci
28 lutego 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy odbył się II Piknik Żeglarsko-Morski pod hasłem "Dzieci uczą Dzieci". W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i przedszkola z powiatu słupskiego i miasta Słupska.
Dzieci z Centrum Edukacji Morsko-Żeglarskiego i Sieci Szkół Edukacji Morskiej uczyły koleżanki i kolegów ze SOSW w Damnicy. Wszystko odbyło się pod nadzorem instruktorów ze Szkoły Żeglarsko-Motorowodnej „Magola” ze Słupska oraz Firmy "Baltic Marine" z Darłowa. W programie Pikniku znalazły się m.in. zajęcia z podstaw żeglarstwa, ratownictwa wodnego, zaprezentowane przez Słupski WOPR, oraz zajęcia z prac bosmańskich. Szczególną atrakcją był udział w imprezie gości specjalnych- żołnierzy rezerwistów z Koła nr 21 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  z Gdyni Babie Doły.
Przed piknikiem zostało podpisane porozumienie o współpracy na rzecz podniesienia jakości kształcenia pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Damnica, a Szkołą Żeglarstwa "Magola" i firmą "Baltic Marine" Krystian Paruzel z Darłowa. Główne cele porozumienia to: wspólne działania na rzecz rozwoju żeglarstwa i sektora gospodarki morskiej, w szczególności edukacji i wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, kultywowanie tradycji marynarskich i żeglarskich, integracji środowiska związanego z rozwojem i funkcjonowaniem portów i przystani morskich oraz działalności ludzkiej na akwenach morskich i śródlądowych.
Organizacja Pikniku Żeglarsko-Morskiego to kolejna cenna inicjatywa, której celem jest upowszechniania edukacji morskiej i patriotycznej w subregionie słupskim
.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć