13 kwietnia 2018 r.
Gala białego bociana
Zbliża się końcowy termin zgłaszania kandydatów do nagrody Starosty Słupskiego przyznawanej osobom zajmującym się twórczością artystyczną i ochroną dóbr kultury. Kandydatury przygotowane zgodnie z paragrafem 4. regulaminu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, będą przyjmowane do 30 kwietnia br. Należy je składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk. W przypadku nadesłania zgłoszeń pocztą tradycyjną, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu.

Podczas powiatowych uroczystości swoje nagrody działaczom oraz pracownikom kultury mogą również przyznać burmistrzowie i wójtowie gmin. Zgłoszenie takich wyróżnień prosimy przekazać do Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku, w celu ujęcia ich w scenariuszu obchodów.


Regulamin: http://www.powiat.slupsk.pl/499,nagrody-bialego-bociana