17 maja 2018 roku
II Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Ziemia Słupska"
II Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” 2018 odbędzie się 17 czerwca br. w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Pocz±tek o godz. 11:00. Głównym organizatorem imprezy jest Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego. Przedsięwzięcie ma na celu: kultywowanie i upowszechnianie dorobku niematerialnego dziedzictwa kulturowego polskiej wsi; propagowanie tradycji ludowych i folkloru; prezentację piękna zawartego w ¶piewie, tańcu i muzyce ludowej; ocenę dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych; wymianę do¶wiadczeń. W tym roku promowana będzie także kultura rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, a także przybyłych tam osadników. W imprezie wezm± udział zespoły prezentuj±ce: stroje ludowe, muzykę, taniec i ¶piew.

Zespoły zainteresowane udziałem w imprezie zachęcamy do kontaktu z Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego: tel. 59 844 57 58, e-mail: biuro@cer.slupsk.pl.