8 czerwca 2018 roku
Prezentacje artystyczne Łupawa 2018

25 maja o godz. 10:00 w świetlicy w Łupawie odbyły się XXVI Powiatowe Prezentacje Artystyczne Łupawa 2018. Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży form kulturalnego spędzania wolnego czasu, inspirowanie dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, prezentacja umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży, a także wymiana doświadczeń oraz integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk kulturowych.
Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego. fot. GOK Potęgowo