11 czerwca 2018 r.
V Kaziuki nad Słupią już za nami!
Dumni z Polski

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska” triumfował w II Festiwalu Pieśni Patriotycznych i Wojskowych, który odbył się 9 czerwca br. w ośrodku „Leśny Kot” w Lasku Północnym w Słupsku.  Celem imprezy, która przebiegała pod hasłem „Dumni z Polski”, było: propagowanie wspaniałej tradycji chóralnej i muzycznej narodu polskiego, popularyzacja pieśni patriotycznych i wojskowych oraz konfrontacja osiągnięć artystycznych i wymiana doświadczeń. 
Festiwal zainaugurowała defilada zespołów, prowadzona przez Ustecką Orkiestrę Dętą. Następnie na scenie zaprezentował się z kilkudziesięciominutowym koncertem  Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy” im. ppłk. lek. Stanisława Szarmacha,  laureat nagrody głównej I Festiwalu Pieśni Patriotycznych i Wojskowych w „Leśnym Kocie” w Słupsku.


 


W sumie w części konkursowej imprezy udział wzięło trzynaście zespołów: Zespół Ludowy "Klęcinianki" z Główczyc, Chór „Epifania” z Wrześcia, Seniorzy z Dębnicy Kaszubskiej, Zespół wokalno-instrumentalny "Szczebiotka" z Kępic, Zespół wokalny „Ale Babki” z Kobylnicy, Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska”, Zespół “Bell Canto” ze Szczecinka, Zespół „Bursztyny” z Sianowa, Zespół „Bierkowianki”  w Bierkowa, Zespół dziecięcy „Bez nazwy” z Wytowna, Zespół „Babiniec” z Rowów, Zespół “VIS” ze Słupska oraz Zespół Pieśni i Tańca „Pomorzacy”, reprezentujący Centrum Kultury Gminy Ustka. Poza konkursem zaprezentował się Zespół taneczny „Pląs”, który wykonał oberka i poloneza. W maju tego roku zespół z powodzeniem uczestniczył w World Cup of Folklore - Jesolo 2018 we Włoszech. „Pląs” otrzymał wyróżnienie - rekomendację do udziału w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych ważną trzy lata.
Zwycięzcy festiwalu, tj. Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska” -   wystąpili bez sekcji tanecznej, prezentując się jedynie wokalnie i instrumentalnie.  W ich repertuarze, najwyżej ocenionym przez jury konkursowe, znalazły się piosenki:  „Pierwsza kadrowa”, „Modlitwa obozowa”, „Maki”, „Serce w plecaku” i  „Zostań z nami”.  Podczas występów jurorzy oceniali: dobór repertuaru, poziom artystyczny wykonania poszczególnych utworów, interpretację utworów oraz ogólny wyraz artystyczny.  W nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska” otrzymał okazały puchar i nagrodę finansową w kwocie 1500 zł.
Na drugim miejscu znalazł się zespół VIS, który tworzą młodzi wokaliści Paulina Łaga i Ringo Todorović. Duet ćwiczy śpiew pod opieką instruktora Zbigniewa Sawickiego w Klubie 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. Za zajęcie drugiego miejsca zespół otrzymał puchar i 800 zł.  Z kolei puchar i 500 zł trafiło do Zespołu „Babiniec” z Rowów, który w rywalizacji konkursowej zajął III miejsce. Grupę prowadzi Zorza Sędzicka. Ponadto jury postanowiło przyznać wyróżnienia: Zespołowi „Bierkowianki” i Zespołowi Pieśni i Tańca „Pomorzacy”. Uhonorowano także nagrodami specjalnymi Zespół „Pląs” i Ustecką Orkiestrę Dętą.
Organizatorami II Festiwalu Pieśni Patriotycznych i Wojskowych pod hasłem „Dumni z Polski” w Leśnym Kocie” w Słupsku byli: Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku, powiat słupski i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Impreza odbyła się pod patronatem honorowym: Roberta Biedronia, Prezydenta miasta Słupska, Zdzisława Kołodziejskiego, Starosty powiatu słupskiego i Leszka Kulińskiego, Wójta gminy Kobylnica.  Impreza odbyła się w ramach V „Kaziuków nad Słupią”.
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska” powstał w 2004 roku przy Lęborskim Stowarzyszeniu św. Jakuba Apostoła,  od 2008 roku działa przy Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”. Obecnie liczy 40 osób skupionych w trzech grupach: tanecznej, wokalnej oraz kapeli. „Ziemia Lęborska” zdobywa od wielu lat uznanie za opracowania choreograficzne, bogaty repertuar i piękne, oryginalne stroje ludowe. Popularyzuje folklor innych regionów Polski: krakowski, łowicki, ale w szczególności prezentuje piękno i bogactwo swego regionu, jakim są Kaszuby. Włącza się również w organizację lokalnych wydarzeń kulturalnych i religijnych w swoim mieście i powiecie. Od początku swojej działalności jest współorganizatorem Międzynarodowych Spotkań z Folklorem „Muzyka Regionów” w Lęborku. Zespół wielokrotnie koncertował w Polsce oraz  krajach Europy, między innymi w Niemczech, na Słowacji, Serbii, Macedonii, Litwie, Węgrzech. W 2015 r. zespół koncertował podczas XIV Międzynarodowego Wędrownego Festiwalu Folkloru na Węgrzech. W 2016 r. podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w  Ohrid,  w Macedonii Zespół ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Osiągnięcia z  ostatnich trzech lat to: I nagroda na Festiwalu Folkloru Pomorza "Pomerania Cantat" w Klukach, wyróżnienie w Międzynarodowym Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych TĘCZA POLSKA w Polanicy Zdroju, wyróżnienie na X Festiwalu Folkloru Wsi Polskiej w Kielcach,  I miejsce podczas I Przeglądu Zespołów Folklorystycznych „Ziemi Słupskiej” 2016 oraz  I miejsce podczas Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemi Słupskiej” 2017. Kierownikiem zespołu jest P. Renata Hopa.