12 czerwca 2018 r.
Zaproszenie na Plener Fotograficzny
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk zaprasza
miłośników fotografowania na kolejny plener fotograficzny
„Inwentaryzacja Wieszyno”. W dniu 16 czerwca (sobota) o godz. 12
spotykamy się przed Świetlicą w Wieszynie.


Dalsze informacje w sekcji "czytaj więcej"


Ogólne zasady pleneru „Inwentaryzacja Wieszyno”

1. „Inwentaryzacja Wieszyno” to plener fotograficzny dla wszystkich
osób, które kochają fotografię (wiek uczestników i posiadany
sprzęt jest nieistotny).
Zachęcamy wszystkich entuzjastów spacerów i fotografii do aktywnego
spędzania czasu w każdej grupie wiekowej.
W czasie jednego dnia, w grupie, uzbrojeni w aparaty fotograficzne,
razem starajmy się zachować w kadrze ciekawe miejsca w Wieszynie.
2. Efekt wspólnej pracy opublikowany zostanie na stronach i mediach
społecznościowych CKiBP.
3. Ogłaszamy konkurs na najciekawsze fotografie poplenerowe. Pięć
najlepszych zdjęć o wymiarach nie większych niż 828 piksele
(dłuższy bok) jpg należy przesyłać na adres mailowy:

promocja@gok.slupsk.pl do dnia 30 czerwca .

Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora, tytuł lub nr
pracy wg wzoru:
jan_kowalski_mlyn.jpg lub jan_kowalski_1.jpg
W wysłanym mailu należy podać imię, nazwisko i nr telefonu
kontaktowego.
DLA AUTORÓW NAJLEPSZYCH FOTOGRAFII CZEKAJĄ CENNE NAGRODY!!  NAGRODĄ
GŁÓWNĄ JEST LOT SZYBOWCEM!!!
Każdy może indywidualnie wyznaczyć sobie trasę i czas wykonania
zdjęć.

Po plenerze zapraszamy na darmowego grilla do Świetlicy Wiejskiej w
Wieszynie:)

Pozdrawiam,
Kacper Zielonka
Sekcje/Promocja
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk
tel. +48 59 847 10 91

e-mail: promocja@gok.slupsk.pl
gok.slupsk.pl
facebook.com/GOKGLOBINO