6 sierpnia 2018 r.
VIP-Y W RUNOWIE

Dzień dla bardzo ważnych osób zorganizowano 5 sierpnia br. w „Wiosce Dyla”, która powstała w ramach projektu „Zabawa w miasto - dzieci budują swój świat” na terenie Pałacu pod Bocianim Gniazdem w Runowie (powiat słupski). Wśród przybyłych gości znaleźli się: Zdzisław Kołodziejski starosta słupski, Rafał Konon, wicestarosta słupski, Jan Olech, przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego, radni rady powiatu słupskiego, wójtowie oraz dyrektorzy szkół i instytucji z powiatu słupskiego.
Projekt, autorstwa Kreisjugendring e.V. Mölln, wzorowany jest na niemieckiej zabawie w  miasto o nazwie Tillhausen i odbywa się w ramach długoletniej współpracy powiatu słupskiego z  Herzgotum Lauenburg w Niemczech. W ramach zadania młodzież w wieku 11-14 lat zamieszkała w wybudowanym w Runowie miasteczku namiotowym, w którym życie toczy się na wzór prawdziwego miasta dorosłych. Miasteczko  podzielono na dwie części - sypialnianą i miejską z własną radą miasteczka, burmistrzem i urzędem pracy.Organizatorem, kończącego się właśnie projektu jest powiat słupski, a partnerami gminy: Damnica, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino, Ustka oraz miasto Ustka. Przedsięwzięcie  zostało dofinansowane przez międzynarodową organizację pn. Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży.
W ramach projektu ponad stu  młodych uczestników wraz z opiekunami z powiatu słupskiego i powiatów partnerskich Herzogtum Lauenburg (w Niemczech) oraz cieszyńskiego zamieszkało przez 7 dni w namiotowym miasteczku zwanym „Wioska Dyla”.
Cztery godziny dziennie młodzież pracowała w miejscach pracy przydzielanych przez miasteczkowy urząd pracy i zarabiała tzw. „Słupki”, które są walutą miasteczka. Wśród zajęć młodzież miała do wyboru zostanie: radnym, dziennikarzem w gazecie lub w telewizji, artysta, rzemieślnikiem, pracownikiem banku czy poczty. Za swoją pracę wszyscy otrzymają to samo wynagrodzenie.
Praca w radzie miasteczka umożliwiła osiągnięcie najważniejszego celu projektu jakim jest „udział i współdecydowanie młodych ludzi o ich sprawach, tak jak w prawdziwym mieście”. Z wytypowanych przedstawicieli wybrany został burmistrz miasteczka, który został Kacper Bokacz.
Zarobione  „Słupski” były wydane na produkowane w mieście towary i oferowane usługi. Można było kupić produkty rzemieślników lub ciasto w kawiarni. Oprócz pracy każdego dnia młodzież  miała czas na wspólną zabawę podczas: wieczoru polskiego, wieczoru niemieckiego, czy imprezy o charakterze talent show.
Pomysł na projekt „Zabawa w miasto” powstał w 1997 roku w powiecie Herzogtum Lauenburg w Niemczech, gdzie przeprowadzany jest co dwa lata. W powiecie słupskim zabawa zorganizowana została po raz drugi w ramach długoletniej, partnerskiej  współpracy między powiatami.