31 października 2018 r.
W KRĘGU TAŃCA 2018
„...w kręgu tańca...2018"
W dniach 1–5 X 2018r. grupa dziewięciu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy wzięła udział w projekcie „..w kręgu tańca...2018" w Legionowie, pod Warszawą.
Projekt dr Bożeny W. Jakubczak „...w kręgu tańca...2018" organizowany był przez Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki ARTBALE w Legionowie, dofinansowany ze środków PFRON. W projekcie wzięło udział 144 uczestników, uczniów i opiekunów.
Głównym celem realizowanego zadania było ugruntowanie dotychczas prowadzonej pracy z osobami niepełnosprawnymi, wykorzystanie tańca i metodyki pracy tancerzy w rehabilitacji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych. To także integracja społeczna, wzmacnianie cech samodzielności oraz wyróżnianie dotychczasowego zaangażowania nauczycieli i opiekunów oraz podopiecznych w pracy z niepełnosprawnymi z praktycznym wykorzystywaniem możliwości rehabilitacyjnych tańca.

 


Uczniowie naszej szkoły dzięki spotkaniom z artystami, tancerzami, specjalistami i praktycznym próbom tanecznym dostali możliwość zapoznania się z różnymi technikami tańca, z własną ekspresją ruchu i emocjami.
Poznali nowe sposoby koordynacji ciała, wyrażenia swoich emocji na tle grupy dzięki przygotowaniom i osobistym udziale w różnych aktywizujących spotkaniach. Na zakończenie zgrupowania przygotowali własny pokaz taneczny.
W ramach projektu „...w kręgu tańca...2018" naszym dzieciom zapewnione zostały warsztaty i zajęcia taneczne z trzech technik tańca, a także noclegi wraz z całodziennym wyżywieniem, bogaty i ciekawy program współtowarzyszący, realizowany w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym CARITAS.