ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

27 maja 2016 r.
"Noc z Chmielewsk" w MBP w Supsku
         

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dbrowskiej w Supsku 
zaprasza na Noc z Chmielewsk

Najwaniejszym punktem programu bdzie gra terenowa ladami pisarki. W bibliotece i jej najbliszych okolicach usytuowane zostan punkty - stanowiska, w których na uczestników czeka bd róne atrakcje i jednoczenie zadania do wykonania lub zagadki. 


 
25 maja 2016 r.
Zapraszamy na "KAZIUKI"

Towarzystwo Przyjació Wilna i Grodna w Supsku serdecznie zaprasza
na III „Kaziuki” nad Supi.
Dwudniowa impreza odbdzie si 11 i 12 czerwca br.
w Lasku Pónocnym w Supsku.

Wydarzeniu towarzyszy bdzie, pierwszego dnia,
I Przegld Zespoów Folklorystycznych Ziemi Supskiej,
którego wspóorganizatorem zostao Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku.  


 

24 maja 2016 r.
ODN w Supsku zaprasza

XII Pomorskie Forum Edukacji
Regionalnej

Adresat: regionalici, zainteresowani nauczyciele, instruktorzy orodków kultury, studenci, miosnicy regionu, artyci.
Termin: 3 czerwca 2016 roku, godz. 9:00-15:45

 
Miejsce: Zamek Ksiat Pomorskich, Sala rycerska, ul. Dominikaska 5-9.
 Zapraszamy
Odrdek Doskonalenia Nauczycieli w Supsku- organizator,
Centrum Edukacji Regionalnej - wspóorganizator.

Szczegóy XII Pomorskiego Forum Edukacji Regionalnej:
http://www.odn.slupsk.pl/index.php/10-aktualnosci/466-program-xii-pomorskiego-forum-edukacji-regionalnej
23 maja 2016 r.
      Zachcamy do lektury najnowszego wydania dwumiesicznika
"Powiat Supski"

http://www.powiat.slupsk.pl/plik,1470,biuletyn-181-182-all-net-pdf.pdf
 
              
KONTAKT

ul. Szarych Szeregów 14B

76-200 Supsk

Tel.:+48 59 844 57 58

biuro@cer.slupsk.pl 


biuro@cer.warcino.pl 

www.cer.slupsk.pl
19 lutego 2016 roku

Zapraszamy do udziau w konkursie podczas II FWPW, który w tym roku odbdzie si 2 lipca 2016 roku w Strzyynie. Szczegóy przyjmowania zgosze zawarte s w regulaminie. Zgasza mona si do koca maja br.

Wicej na: http://damnica.pl/ii-festiwal-wspolczesnej-piosenki-wiejskiej/

 Stowarzyszenie Uytecznoci Publicznej 

AKTYWNE POMORZE


partnerem

Centrum Edukacji Regionalnej 
 Batycka Biblioteka Cyfrowa w Supsku

partnerem

Centrum Edukacji Regionalnej