ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

19 stycznia 2018 r.
Damnickie Betlejki 2018
18 stycznia 2018 r. w Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy odby si VI Ogólnopolski Przegld Widowisk Boonarodzeniowych - Damnickie Betlejki.
Honorowy Patronat nad przegldem obj Pan Zdzisaw Koodziejski - Starosta Powiatu Supskiego, który jest fundatorem Nagrody Specjalnej - Osobowo Przegldu, przyznawanej indywidualnie wyjtkowym talentom wyonionym z kadej wystpujcej grupy.
Pierwsze Damnickie Betlejki zorganizowano 17 lat temu. Impreza miaa pocztkowo zasig wojewódzki, który z czasem rozszerzono do rangi ogólnopolskiej. Przegld odbywa si cyklicznie, co dwa lata. Kadorazowo towarzyszy mu piosenka przewodnia. W tym roku haso – piosenka: Koldnicy, wdrownicy z gwiazd na patyku... dedykowane byo Wandzie Chotomskiej, wieloletniej Przyjacióce uczniów i wychowanków SOSW w Damnicy. Przesaniem Damnickich Betlejek jest kultywowanie tradycji boonarodzeniowej i odkrywanie uroku polskiej tradycji ludowej w ogóle. Organizatorom bardzo zaley na integracji modziey z rónych rodowisk, a prezentacja twórczoci osób niepenosprawnych jest ku temu wspania okazj.
W tegorocznym przegldzie wzio udzia 10 zespoów, przeszo stu uczestników ze Specjalnych Orodków Szkolno-Wychowawczych, Warsztatów Terapii Zajciowej i Domu Pomocy Spoecznej. Artyci zaprezentowali swoje programy w rónych kategoriach artystycznych: piew, taniec, gra na instrumentach, recytacja, ruch sceniczny i gra aktorska. Krótkie programy artystyczne o tematyce boonarodzeniowej przedstawiane byy w bardzo ciekawych i urozmaiconych aranacjach.
Tradycyjnie Damnickie Betlejki przebiegay w przyjaznej, witecznej atmosferze.
18 stycznia 2018 r.
OSTRZEENIE METEOROLOGICZNE!
UWAGA! BIURO METEOROLOGICZNYCH PROGNOZ MORSKICH W GDYNI IMGW OSTRZEGA PRZED SILNYM WIATREM W WOJ. POMORSKIM W SUBREGIONIE NADMORSKIM!
 Wano: od godz. 20:00 dnia 18.01.2018 do godz. 07:00 dnia 19.01.2018
Przebieg: Prognozuje si wystpienie silnego wiatru o redniej prdkoci od 25 km/h do 40 km/h, okresami w porywach do 80 km/h. Wiatr poudniowo-wschodni stopniowo skrcajcy na pónocno-zachodni.
 
Prawdopodobiestwo wystpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
16 stycznia 2018 r.
Rekordowe granie WOP w Morskim Powiecie Supskim
Ju po raz 26. odby si Fina Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy. Tym razem celem akcji Jurka Owsiaka, której kulminacja przypada na 14 stycznia br.,  byo pozyskanie rodków dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.
Jak co roku w zbiórk pienidzy wczyy si gminy Morskiego Powiatu Supskiego, bijc swoje dotychczasowe rekordy. W gminie Supsk zebrano – 41.246,92 z, w gminie Potgowo - 34.000,00, a w gminie Smodzino 8.422,04 z. Swój dotychczasowy rekord pobia take Ustka, która przekazaa na konto Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy 70.296,63 z.  Orkiestra Jurka Owsiaka graa take na terenie innych gmin naszego powiatu. Obecnie czekamy na informacje o zebranych kwotach z pozostaych sztabów WOP.
Oprócz zotówek w puszkach wolontariuszy pojawiay si take datki w walucie obcej. Wszystkie pienidze zostay przekazane do mBanku, który zosta nowym partnerem bankowym Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy.

Wszystkim darczycom serdecznie dzikujemy, a osobom i instytucjom zaangaowanym w zbiórk gratulujemyyesyes
15 stycznia 2018 r.
Damnickie Betlejki 2018
Dyrektor, nauczyciele, rodzice i uczniowie Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy serdecznie zapraszaj  na  VI OGÓLNOPOLSKI  PRZEGLD WIDOWISK BOONARODZENIOWYCH Damnickie Betlejki 2018. Impreza odbdzie si 18 stycznia br.  pod honorowym patronatem Starosty Supskiego – Zdzisawa Koodziejskiego.

W programie:

Do godz. 9.30 – przyjazd zespoów,
godz. 9.45 - 10.00 – spotkanie opiekunów z koordynatorami,
godz. 10.00 -  oficjalne rozpoczcie Przegldu,
godz. 10.30 -  prezentacje artystyczne zespoów- cz. I,
godz. 12.30 – 14.00 -  obiad,
godz. 14.00 -  prezentacje artystyczne zespoów -cz. II
godz. 15.30 -  podsumowanie i zakoczenie Przegldu
godz. 16.00 -  dyskoteka dla uczestników i kolacja.


 
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP