ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wielkanoc na Pomorzu po raz kolejny

Szkoa Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Koczewie zaprasza uczniów do udziau w XVIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Wielkanoc na Pomorzu”

 

Cele konkursu:

- poznanie tradycji rónych kultur zamieszkujcych Pomorze;

- kultywowanie zwyczajów wielkanocnych;

- rozbudzanie wyobrani i fantazji twórczej dziecka;

- rozwijanie zainteresowa rónorodnymi technikami plastycznymi.

Uczestnicy:

Uczniowie szkó podstawowych i gimnazjów woj. pomorskiego.

Kategorie wiekowe:

kl. 0 – III szkoa podstawowa,

kl. IV – VI szkoa podstawowa,

kl. I – III gimnazjum.

 

Kategorie plastyczne: pisanka, palma wielkanocna, kartka wielkanocna, stroik witeczny.

Praca moe by wykonana zbiorowo (klasa, wietlica). Caemu zespoowi zostanie przyznana jedna nagroda wartoci równowanej nagrodom indywidualnym. Nagrody zostan przyznane w kadej kategorii plastycznej. W przypadku kartek witecznych w grupie wiekowej kl. IV-VI

szkoa podstawowa i kl. I-III gimnazjum oceniane bd kartki do rozmiaru A 5.

W grupie wiekowej kl. 0 – III szkoa podstawowa - dopuszczono format prac dowolnej wielkoci.

Ze wzgldu na ogromn ilo nadsyanych kartek organizatorzy prosz o dokonanie wstpnej selekcji wykonanych prac.

Przy ocenie zostan uwzgldnione: samodzielno wykonania, estetyka, oryginalno pomysu, kreatywno, zgodno treci, charakteru i formy z tradycjami wielkanocnymi.

W konkursie nie bd brane pod uwag prace zawierajce gotowe elementy dekoracyjne (sztuczne kwiatki, ptaszki, koszyczki, itp.). Kada praca powinna by opisana wg wzoru przewidzianego przez organizatora konkursu.

Organizatorzy prosz o solidne przymocowanie karteczek z danymi ucznia (pene imi uczestnika

i opiekuna konkursu oraz okrelenie szkoa podstawowa/gimnazjum – wydruk komputerowy).

Prace naley dowie lub przesa do 24 marca 2017 r. na adres:

Szkoa Podstawowa im. J. Kochanowskiego

Koczewo

ul. Szkolna 1

76 – 251 Kobylnica

(tel./fax 0 59-846-23-85)

www.spkonczewo.kobylnica.pl

szkola_konczewo@poczta.onet.pl

Konkurs zostanie rozstrzygnity 29 marca 2017 r. (Jury - pracownicy Muzeum Pomorza rodkowego w Supsku). Podsumowanie konkursu: wernisa i wrczenie nagród nastpi 4 kwietnia o godz.1200 w sali gimnastycznej szkoy. Wyniki konkursu zostan zamieszczone na stronie internetowej szkoy, laureaci zostan powiadomieni telefonicznie.

Po wrczeniu nagród przewidziana jest wystawa pokonkursowa w gmachu Starostwa Powiatowego w Supsku

Organizatorzy nie przewiduj zwrotu nadesanych prac.

Prace zawierajce niepene dane, brak podpisu rodzica lub opiekuna, wykonane w innym formacie ni przewiduje regulamin konkursu, a take przesane po wyznaczonym terminie nie bd podlegay ocenie. Prace konkursowe przechodz na wasno organizatora.

Wspóorganizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku. 

10 lutego 2017 roku
Wirtualny spacer

Batycka Biblioteka Cyfrowa zaprasza na wycieczk do Warcina. Kojarzy si ono ze wspaniaym Technikum lenym, ale i z histori Otto von Bismarcka. Wizyta rozpoczyna si w sali kominkowej, w której przeredagowana zostaa depesza emska - "zapalnik" wojny z 1870 roku pomidzy Francj a Prusami. Zapraszamy te na spacer po jesiennym parku paacowym oraz do obejrzenia z zewntrz Paacu i Wozowni. W tej ostatniej w lipcu 2005 roku odnaleziono zapiski - przypisuje si je elaznemu Kanclerzowi oraz jego wnukowi Nicolausowi von Bismarck https://www.facebook.com/BBCyfrowa/posts/10153173794607509 ).


Caa wirtualna wycieczka do obejrzenia w Batyckiej Bibliotece Cyfrowej:
http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/publication/60332

8 lutego 2017 roku
KULT w Kpicach
7 luty 2017 roku
XII Powiatowy Turniej K Gospody Wiejskich
KONTAKT

ul. Szarych Szeregów 14B

76-200 Supsk

Tel.:+48 59 844 57 58

biuro@cer.slupsk.pl 


biuro@cer.warcino.pl 

www.cer.slupsk.pl
 Stowarzyszenie Uytecznoci Publicznej 

AKTYWNE POMORZE


partnerem

Centrum Edukacji Regionalnej 
 Batycka Biblioteka Cyfrowa w Supsku

partnerem

Centrum Edukacji Regionalnej