ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

25 listopada 2016 roku
Bitwa na wiersze wygrana!
„W obronie motyla” to tytu wiersza, który przyniós jego autorce Annie Krawczuk pierwsz nagrod (500 z) w IV Turnieju Jednego Wiersza, jaki odby si 24 listopada br. w Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, podczas dorocznej Biesiady Poetyckiej „Czytajmy poezj”.
22 listopada 2016 roku
Zabytki malowane
Na pocztku grudnia br. podane zostan oficjalne wyniki Konkursu Plastycznego pn. „Zabytki Powiatu Supskiego”, który zorganizowao Starostwo Powiatowe i Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku. Konkurs skierowano do uczniów szkó podstawowych powiatu supskiego i podzielono na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III oraz klasy IV-VI.
W sumie napyno 66 prac uczniów, reprezentujcych placówki owiatowe z: Wrzecia, Koczewa, Biesowic, Objazdy, Pobocia, Smodzina, Gobina, Sonowic, Domaradza, Charnowa, Sycewic i Dbnicy Kaszubskiej.
 
22 listopada 2016 roku
Bitwy tancerzy
Ogólnopolskie Zawody w Breakingu/Breakdance pn.: „Listopadowa Rewolucja” odbyy si 19 listopada br. w sali sportowej Zespou Szkó w Redzikowie. W rywalizacji, podzielonej na trzy kategorie wiekowe, uczestniczyo ponad stu tancerzy z kraju i zagranicy.
21 listopada 2016 roku
KONTAKT

ul. Szarych Szeregów 14B

76-200 Supsk

Tel.:+48 59 844 57 58

biuro@cer.slupsk.pl 


biuro@cer.warcino.pl 

www.cer.slupsk.pl
 Stowarzyszenie Uytecznoci Publicznej 

AKTYWNE POMORZE


partnerem

Centrum Edukacji Regionalnej 
 Batycka Biblioteka Cyfrowa w Supsku

partnerem

Centrum Edukacji Regionalnej