ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

PODZIKOWANIE
28 marca 2017 roku
Konfrontacje folklorystyczne

Uprzejmie informujemy, e Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku przystpio do organizacji trzech wydarze, do udziau w których serdecznie zaprasza: wokalistów, zespoy wokalne, w tym folklorystyczne, chóry i orkiestry dte.

28 kwietnia br. w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy odbdzie si VI Przegld Poezji piewanej (godz. 17:00), 10 czerwca br. w „Lenym Kocie” w Supsku - Festiwal Pieni Patriotycznych i Wojskowych (godz. 12:30), 25 czerwca br. w Parku Kultury i Wypoczynku w Supsku - Festiwal Zespoów Folklorystycznych „Ziemia Supska” (godz. 11:00). Wczeniej w ramach festiwalu zostanie zorganizowana msza wita w intencji twórców ludowych w kociele Mariackim w Supsku (godz. 10:00). 

28 marca 2017 roku
"Misterium Mki Paskiej" w Smodzinie
Ramowy program:

11.30 - uroczysta Msza w. w kociele pw. Trójcy witej w Smodzinie

12.30 - Przemarsz symbolizujcy Drog Krzyow z Placu Kocielnego na Gór Rowokó 

14.00 - poczstunek dla uczestników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smodzinie

Organizatorami wydarzenia s:
Proboszcz Parafii pw. Trójcy witej w Smodzinie, Wójt Gminy Smodzino, Gminny Orodek Kultury, Zespó Szkolno-Przedszkolny, rodowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej, OSP Smodzino oraz Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku. 
Zapraszamy do udziau.
Zgoszenia przyjmowane s na adres:
Centrum Edukacji Regionalnej
Szarych Szeregów 14 B
76-200 Supsk

/files/KAZIUKI-2017-CHÓR.jpg
/files/KAZIUKI-2017-ORKIESTRA.jpg

/files/Regulamin1.jpg
/files/Regulamin2.jpg
 
15 marca 2017 roku
Szanowni Pastwo,

organizujemy kolejn edycj
Powiatowego Przegldu Poezji piewanej DAMNICA 2017
.
Poniej zamieszczamy stosowne dokumenty do pobrania.

Na zgoszenia czekamy do 14 kwietnia br.
Zapraszamy do udziau!

/files/karta zgoszenia.pdf

/files/Regulamin_Poezji_piewanej_2017.PDF
/files/zgoda_na_wykorzyst_wizerunku_niepelnoletni.PDF
/files/zgoda_na_wykorzyst_wizerunku_pelnoletni.PDF
KONTAKT

ul. Szarych Szeregów 14B

76-200 Supsk

Tel.:+48 59 844 57 58

biuro@cer.slupsk.pl 


biuro@cer.warcino.pl 

www.cer.slupsk.pl
 Stowarzyszenie Uytecznoci Publicznej 

AKTYWNE POMORZE


partnerem

Centrum Edukacji Regionalnej 
 Batycka Biblioteka Cyfrowa w Supsku

partnerem

Centrum Edukacji Regionalnej