ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

IV Pomorski Festiwal Piosenki Marynistycznej "Marina 2017"
Serdecznie zapraszamy na IV Pomorski Festiwal Piosenki Marynistycznej "Marina 2017", który odbdzie si 24 listopada br. o godzinie 9.00 w Kobylnicy.
Konkurs plastyczny - Powiat Supski w mojej wyobrani - zapraszamy do udziau!
Szanowni Pastwo,

serdecznie zapraszamy uczniów szkó podstawowych z terenu powiatu supskiego do udziau w Konkursie Plastycznym "Powiat Supski w mojej wyobrani". Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Supsku oraz Centrum Edukacji Regionalnej.

W konkursie mog bra udzia wycznie uczniowie szkó podstawowych klas I-III oraz IV-VIII z terenu powiatu supskiego (z wyczeniem miasta Supska)
Prace oceniane bd w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III oraz klasy IV-VIII. 
Ponadto prace przekazane na konkurs musz by pracami wasnymi, wykonanymi farbami na papierze. Rodzaj farb dowolny, a format prac - A3.

Ostateczny termin nadsyania prac upywa 30 listopada 2017 roku.
Naley je zoy/dosa (za porednictwem szkoy) na adres Centrum:

Centrum Edukacji Regionalnej
ul. Szarych Szeregów 14 B
76-200 Supsk 

16 listopada 2017 roku
V Biesiada Literacka ju dzisiaj
Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy i Powiat Supski zapraszaj wszystkich zainteresowanych poezj do udziau w V Biesiadzie Literackiej z Turniejem Jednego Wiersza „Czytajmy Poezj”, która odbdzie si dzisiaj, tj.  16 listopada 2017 r. o godzinie 16:00 w Sali Teatralnej Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Do udziau w turnieju zgosio si blisko czterdziestu petów.
Patronat nad Biesiad sprawuj: Wójt Gminy Kobylnica Leszek Kuliski, Senator RP Kazimierz Kleina, Starosta Powiatu Supskiego Zdzisaw Koodziejski. Gomi specjalnymi turnieju bd Wojciech Boros - poeta, laureat I nagrody w konkursie "O Laur Czerwonej Róy", autor ksiek: „Nierealit górski", „Jasne i Pene", „Ze zamiary" oraz Daria Korowajczyk - laureatka VI Powiatowego Przegldu Poezji piewanej w Damnicy. Wspóorganizatorem wydarzenia jest Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku.
Podczas Biesiady Literackiej nastpi otwarcie wystawy poplenerowej „Kaszuby na obrazach”.
13 listopada 2017 roku
Zachcamy do lektury
Nowy numer biuletynu "Powiat Supski"

https://www.powiat.slupsk.pl/plik,1889,biuletyn-199-200-net-pdf.pdf


W konkursie mog bra udzia uczniowie
klas I-III i IV-VIII
z terenu powiatu supskiego. 

Prace wykonane farbami w formacie A3 przyjmowane bd do 30 listopada br.

Serdecznie zapraszamy do udziau!
 
KONTAKT

ul. Szarych Szeregów 14B

76-200 Supsk

Tel.:+48 59 844 57 58

biuro@cer.slupsk.pl 


biuro@cer.warcino.pl 

www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP
 Stowarzyszenie Uytecznoci Publicznej 

AKTYWNE POMORZE


partnerem

Centrum Edukacji Regionalnej 
 Batycka Biblioteka Cyfrowa w Supsku

partnerem

Centrum Edukacji Regionalnej