ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

20.09.2017
Wystawa jednodniowa

Serdecznie zapraszam do obejrzenia jednodniowej wystaw 21.09.2017 w godzinach 10:00 - 18:00 SOK - Galerii OT Rondo ul. Niedziakowskiego 5a w Supsku.

20.09.2017
V Przegld Twrczoci Artystycznej Osb Niepenosprawnych

Stowarzyszenie „Zacisze” dziaajce przy Domu Pomocy Spoecznej w Lubuczewie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Supsku serdecznie zapraszaj na V Przegld Twórczoci Artystycznej Osób Niepenosprawnych pod honorowym patronatem Starosty Supskiego Zdzisawa Koodziejskiego, który odbdzie si 25 wrzenia br. w godz. 10.00 – 15.00 w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Supsku. Wród siedemnastu prezentacji bdzie mona zobaczy wystpy teatralne, a take usysze talenty wokalne. Wystpi podopieczni nastpujcych placówek: Domu Pomocy Spoecznej w Lubuczewie, Zakadu Opiekuczo – Leczniczego - Psychiatrycznego w Kobylnicy, Warsztatów Terapii Zajciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepenosprawnoci Intelektualn Koo w Supsk, Domu Pomocy Spoecznej w Machowinku, Warsztatów Terapii Zajciowej Caritas w Sycewicach, Specjalnego Orodka Szkolno – Wychowawczego w Lubaniu, rodowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej, rodowiskowego Domu Samopomocy w Rumsku, Powiatowego Domu Pomocy Spoecznej „Feniks” w Skoczowie, Warsztatów Terapii Zajciowej w Drogomylu, Warsztatów Terapii Zajciowej Polskiego Zwizku Niewidomych w Supsku, Domu Pomocy Spoecznej w Machowinie, rodowiskowego Domu Samopomocy w Potgowie, Domu Dziecka w Bechatowie, Specjalnego Orodka Szkolno - Wychowawczego w Bechatowie, Domu Pomocy Spoecznej w Przytocku, Specjalnego Orodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy, Domu Pomocy Spoecznej w agiewnikach. cznie na scenie zaprezentuje si ponad 150 osób. Wydarzenie finansowane jest ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych.

15.09.2017
Finisa

Finisa

Spotkanie podsumowujce wystaw pt. „Pejzae Pomorza – u stóp góry Rowokó” odbyo si 14 wrzenia br. w Restauracji Anna De Croy w Zamku Ksit Pomorskich w Supsku. Zakoczenie ekspozycji stao si okazj do podsumowania dwudziestu edycji plenerów malarsko-rzebiarskich, które odbyway si pod tym samym tytuem od 2000 roku oraz do podzikowania sponsorom, bez których nie udaoby si zorganizowa tych cykliczny spotka artystów na ziemi supskiej.

Uroczysto poprowadziy: Jolanta Krawczykiewicz, dyrektor Supskiego Orodka Kultury i Elbieta oyniak, prezes Stowarzyszenia Obszar Wraliwoci Artystycznej w Supsku, organizatorka i kuratorka wszystkich plenerów malarsko-rzebiarskich „Pejzae Pomorza”. Wród osób, do których skierowano sowa podzikowania znaleli si m.in.: Zdzisaw Koodziejski, starosta supski, Marek Biernacki, zastpca prezydenta miasta Supska i Arkadiusz Walach, wójt gminy Smodzino, na terenie której odby si pierwszy i ostatni z plenerów. W ten sposób zamknito w symbolicznym krgu kilkunastoletnie dokonania artystyczne blisko piciuset twórców biorcych udzia w tym przedsiwziciu.

Starosta Zdzisaw Koodziejski wyrazi wdziczno artystom i organizatorom plenerów za promowanie powiatu supskiego w najpikniejszy z moliwych sposób - poprzez sztuk. Przyzna, e sam nie ma zdolnoci artystycznych, dlatego jest pod wielkim wraeniem dzie zaprezentowanych na wystawie. Zapowiedzia, e powiat supski dalej bdzie wspiera tego typu dziaania kulturalne.

W sumie w plenerach "Pejzae Pomorza" wzio udzia 468 twórców, w tym 240 supszczan, 84 artystów z powiatu supskiego, 62 z innych miast i gmin z kraju oraz 82 z zagranicy. Rozpito wiekowa twórców sigaa od 25 do 92 lat. Przez czas realizacji projektu artyci gocili w: Smodziskim Lesie (2000 r.), Gardnie Wielkiej (2001 r.), Izbicy (2002 r.), Swoowie (2003 r.), Rowach (2004 r.), ebie (2005 r.), Poddbiu (2006 r.), Warcinie (2007 r., 2015 r.), Ustce (2007 r., 2008 r., 2009 r., 2012 r.), Supsku (2010 r.), Sominach (2011 r.), Nowcinie (2013 r.), Mikorowie (2014 r.), upawsku (2015 r.), i Smodzinie (2016 r., 2017 r.).

Cay cykl zorganizowany zosta przez Supski Orodek Kultury – Klub Plastyka im. St. Morawskiego oraz Stowarzyszenie Obszar Wraliwoci Artystycznej przy wsparciu m.in.: powiatu supskiego i Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku.

Zakoczeniu wystawy towarzyszyo wydawnictwo poplenerowe, które wrczono sponsorom i przybyym artystom. Teraz organizatorzy zabiega bd o rodki na wydanie albumu przedstawiajcego cay dorobek dwudziestu plenerów malarsko-rzebiarskich „Pejzae Pomorza”.

CER/MS

 

14.09.2017
Kobieta pierwotna...

Kobieta Pierwotna w pogoni za ideaem

Gos Pomorza ma wielk przyjemno zaprosi Pastwa na spektakl „Kobieta Pierwotna".

Hanna leszyska, uwielbiana przez widzów aktorka komediowa i kabaretowa, wraca do nas z kultowym ju niemal monodramem "Kobieta Pierwotna". Jest seksowna, frywolna, uwodzicielska. A do tego niewiarygodnie zabawna. Udowadnia, e kobieta jest jak wino: czym starsza, tym lepsza bardziej pontna, pocigajca, mocniej stpajca po ziemi, umiejca wychodzi z twarz z kadej opresji.

Komedia "Kobieta Pierwotna" jest doskonaym odzwierciedleniem kobiety XXI wieku: poszukujcej zabawy, korzystajcej z ycia, otwartej, podrywajcej, a nie podrywanej, samowystarczalnej, ale w gbi serca marzcej o powanym zwizku z odpowiednim mczyzn. Jest dojrzaa i dowiadczona, ale nadal silna i pena seksapilu.

Bohaterka otwarcie opowiada o swoich miosnych przygodach, flirtuje z publicznoci, emanuje seksapilem, zaskakuje poczuciem humoru, przyznaje si do swoich saboci. Seks, alkohol, problemy z facetami? Nie ma dla niej tematów zakazanych. Podczas spektaklu niemal wida opary erotyzmu unoszcego si nad scen.

Kobieta Pierwotna dy w yciu do odnalezienia cho jednego osobnika gincego gatunku mskiego - faceta porzdnego, inteligentnego, wiernego, pracowitego i kochajcego. Czy takiego znajdzie? O tym widzowie przekonaj si ju w grudniu.

W Supsku Hann leszysk w roli „Kobiety Pierwotnej" oglda bdzie mona 13 listopada 2017 r. o godz. 20.00, na scenie Sinfonia Baltica.

Bilety w cenie 90 zotych (70 II miejsca) mona kupi na www.kupbilecik.pl

Zapraszamy!

Wicej o spektaklu w „Gosie" oraz na gp24.pl

 

KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP