7 czerwca 2018 roku

Trwaj± stacjonarne warsztaty rzeĽbiarskie w Pracowni RzeĽbiarskiej Powiatu Słupskiego, która działa przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Zajęcia prowadzi mistrz rzeĽbiarstwa Zenon Fr±ckiewicz, tegoroczny stypendysta Starosty Słupskiego.

5 czerwca 2018 roku
II Charytatywny Bieg z Nadziej±
Serdecznie zapraszamy na II Charytatywny "Bieg z Nadziej±", który odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018 r. o godz. 11.00.  
4 czerwca 2018 r.
Festiwal Kultury Kaszubskiej w Kończewie
2 czerwca (sobota) w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Kończewie odbył się II Festiwal Kultury Kaszubskiej. Impreza przyci±gnęła wielu zainteresowanych dzięki przewidzianym atrakcjom, takim jak występy zespołów kaszubskich, loteria, konkurencje sportowe, stoiska artystyczne czy kuchnia, gdzie można było skosztować kaszubskich specjałów.
Podczas Festiwalu miał miejsce również finał Powiatowego Konkursu Plastycznego "Zwyczaje i obrzędy ludowe na Kaszubach".
Zachęcamy do zapoznania się z galeri± zdjęć.
4 czerwca 2018 roku
II Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Ziemia Słupska" 2018
Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku będzie organizatorem II Festiwalu Zespołów Folklorystycznych "Ziemia Słupska" 2018, który odbędzie się 17 czerwca 2018 roku w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Wydarzenie poprzedzi uroczysta msza ¶w. w Ko¶ciele Mariackim w Słupsku o godzinie 10.00. Przedsięwzięcie ma na celu: kultywowanie i upowszechnianie dorobku niematerialnego dziedzictwa kulturowego polskiej wsi; propagowanie tradycji ludowych i folkloru; prezentację piękna zawartego w ¶piewie, tańcu i muzyce ludowej; ocenę dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych; wymianę do¶wiadczeń.W tym roku promowana będzie także kultura rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, a także przybyłych tam osadników. W imprezie wezm± udział zespoły prezentuj±ce: stroje ludowe, muzykę, taniec i ¶piew.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Słupsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP