17 stycznia 2019 roku
Stypendia dla twórców i osób zajmujących się upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury

Do 31 stycznia br. można składać wnioski o stypendium starosty słupskiego w dziedzinie kultury. Mogą się o nie ubiegać osoby fizyczne we własnym imieniu oraz instytucje kultury, stowarzyszenia i inne jednostki organizacyjne na rzecz wskazanych kandydatów, w szczególności laureatów konkursów. Może uzyskać je jedna osoba lub zespół osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Stypendium przyznaję się na okres 6 miesięcy albo jednego roku. W związku z tym, że maksymalna jego kwota nie może miesięcznie przekroczyć 300 zł dla jednego stypendysty, półroczne stypendium, jakie będzie można uzyskać, wyniesie 1800, a roczne - 3600 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium składa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14. We wniosku kandydat na stypendystę, oprócz informacji o dorobku twórczym, artystycznym, naukowym, popularyzatorskim lub innym powinien przedstawić program stypendialny, obejmujący cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan pracy w okresie jego pobierania oraz termin jej zakończenia. Przy ocenie wniosku brana będzie też pod uwagę dotychczasowa realizacja przez kandydata projektów z dziedziny kultury o istotnym znaczeniu dla powiatu słupskiego.

Wzór wniosku i regulamin przyznawania stypendium można pobrać ze strony internetowej powiatu: https://www.powiat.slupsk.pl/507,pliki-do-pobrania lub uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku. W przypadku nie wykorzystania wszystkich środków finansowych zaplanowanych w budżecie powiatu na stypendia, po zakończeniu przyjmowania wniosków do 31 stycznia br., będzie można je składać w drugim terminie - do 31 lipca br. 

16 stycznia 2019 r.
Festiwal Kolęd i Pastorałek odwołany
14 stycznia 2019 roku
Koncert Kapeli z Gminy Damnica
12 stycznia br. w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku wystąpiła Kapela z Gminy Damnica. Zespół zaprezentował utwory ze swojej najnowszej, drugiej płyty zatytułowanej "Tu i teraz". Płyta powstała m.in. dzięki stypendium Starosty Słupskiego.


fot. Jan Maziejuk
10 stycznia 2019 r.
XV Bal Charytatywny
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PONIŻSZYM WYDARZENIU

KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Słupsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP
 CER na Facebooku