13 kwietnia 2018 r.
Gala białego bociana
Zbliża się końcowy termin zgłaszania kandydatów do nagrody Starosty Słupskiego przyznawanej osobom zajmującym się twórczością artystyczną i ochroną dóbr kultury. Kandydatury przygotowane zgodnie z paragrafem 4. regulaminu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, będą przyjmowane do 30 kwietnia br. Należy je składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słupsku lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk. W przypadku nadesłania zgłoszeń pocztą tradycyjną, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu.

Podczas powiatowych uroczystości swoje nagrody działaczom oraz pracownikom kultury mogą również przyznać burmistrzowie i wójtowie gmin. Zgłoszenie takich wyróżnień prosimy przekazać do Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku, w celu ujęcia ich w scenariuszu obchodów.


Regulamin: http://www.powiat.slupsk.pl/499,nagrody-bialego-bociana 
13 kwietnia 2018 r.
Majówka w Potęgowie

12 kwietnia 2018 r.
EPOKAMI PRZEZ MUZYKĘ
20 kwietnia br. (piątek) odbędzie się VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej "Epokami przez muzykę" organizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I I II. st. im. I. J. Paderewskiego w Słupsku.Temat tegorocznej edycji to "Klasycy awangardy - życie i twórczość Debussy'ego, Ravela, Strawińskiego i Prokofiewa". Początek o godz. 14.00.
Konkurs odbędzie się w tymczasowej siedzibie szkoły przy ul. Grottgera 13!
Udział w konkursie jest nieodpłatny. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.psmslupsk.pl
 
11 kwietnia 2018 roku
Warsztaty rzeźbiarskie
Ruszyły stacojnarne warsztaty rzeżbiarskie, prowadzone przez mistrza rzeźbiarstwa Zenona Frąckiewicza, tegorocznego stypendystę Starosty Słupskiego. Zajęcia odbywają się w Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego, która działa przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Słupsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP