11 czerwca 2018 r.
V Kaziuki nad Słupią już za nami!
Dumni z Polski

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska” triumfował w II Festiwalu Pieśni Patriotycznych i Wojskowych, który odbył się 9 czerwca br. w ośrodku „Leśny Kot” w Lasku Północnym w Słupsku.  Celem imprezy, która przebiegała pod hasłem „Dumni z Polski”, było: propagowanie wspaniałej tradycji chóralnej i muzycznej narodu polskiego, popularyzacja pieśni patriotycznych i wojskowych oraz konfrontacja osiągnięć artystycznych i wymiana doświadczeń. 
Festiwal zainaugurowała defilada zespołów, prowadzona przez Ustecką Orkiestrę Dętą. Następnie na scenie zaprezentował się z kilkudziesięciominutowym koncertem  Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy” im. ppłk. lek. Stanisława Szarmacha,  laureat nagrody głównej I Festiwalu Pieśni Patriotycznych i Wojskowych w „Leśnym Kocie” w Słupsku.


 
8 czerwca 2018 roku
Prezentacje artystyczne Łupawa 2018

25 maja o godz. 10:00 w świetlicy w Łupawie odbyły się XXVI Powiatowe Prezentacje Artystyczne Łupawa 2018. Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży form kulturalnego spędzania wolnego czasu, inspirowanie dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, prezentacja umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży, a także wymiana doświadczeń oraz integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk kulturowych.
Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego. 

7 czerwca 2018 roku

Trwają stacjonarne warsztaty rzeźbiarskie w Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego, która działa przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Zajęcia prowadzi mistrz rzeźbiarstwa Zenon Frąckiewicz, tegoroczny stypendysta Starosty Słupskiego.

4 czerwca 2018 roku
Wystawa Janiny Szymanowskiej

Od 5 czerwca br. na holu głównym Starostwa Powiatowego w Słupsku podziwiać można kolejną wystawę obrazów o tematyce marynistycznej. Autorką prac jest Janina Szymanowska, mieszkanka Człuchowa. Malarstwem sztalugowym zajmuje się już ponad 30 lat. Pomimo wypadku samochodowego miała 15 wystaw indywidualnych, uczestniczyła w ponad 20-u wystawach zbiorowych i brała udział w 13 plenerach malarskich. Bogatą wyobraźnię wykorzystuje w swojej twórczości łącząc ekspresjonizm z  impresjonizmem i surrealizmem, w ten sposób wpełni wyrażając  siebie. Z zawodu geodeta oraz instruktor upowszechniania sztuki. Działaczka społeczna i organizatorka wystaw sztuki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Człuchowie. Od dwóch lat należy do Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Ustce,  od 4 lat do Stowarzyszenia "Niekontrolowany Obszar Wrażliwości" w Słupsku oraz od 30 lat do Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego w Słupsku.

Serdecznie zapraszamy!


 

KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Słupsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP