ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

13 listopada 2017 roku
Zachcamy do lektury
Nowy numer biuletynu "Powiat Supski"

https://www.powiat.slupsk.pl/plik,1889,biuletyn-199-200-net-pdf.pdf
7 listopada 2017 roku
Piknik eglarsko- Morski w Specjalnym Orodku Szkolno- Wychowawczym w Damnicy

15 listopada 2017r. w Specjalnym Orodku Szkolno- Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy odbdzie si Piknik eglarsko- Morski pod hasem Szanuj Moje Prawa, w ramach obchodów Pierwszego Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

Bdzie to spotkanie o charakterze integracyjnym, bowiem uczestnikami s uczniowie Orodków Szkolno - Wychowawczych, modzie z Sieci Szkó Edukacji Morskiej w Supsku oraz dzieci i modzie ze szkó podstawowych z Gminy Damnica.

Inicjatorem pikniku jest tegoroczny Patron Orodka kmdr ppor. dr  Dariusz Kloskowski.

Gównym celem spotkania jest ksztatowanie wiadomoci morskiej i propagowanie problematyki likwidacji barier spoecznych. Cel ten mamy zamiar zrealizowa poprzez interdyscyplinarne zajcia praktyczne z dziedziny ratownictwa morskiego i edukacji morsko – eglarskiej. Dziaania te maj zainicjowa integracj rónych rodowisk uczniów z subregionu supskiego, umoliwi dzieciom zawieranie przyjani podczas wspólnej zabawy, poznawanie wasnych odczu i wspólnych potrzeb.

Dorosym uczestnikom Pikniku pragniemy przypomnie, e dzieci maj swoje prawa, potrzeby, ale równie problemy, a my doroli mamy obowizek pozna i stosowa te prawa w codziennych sytuacjach. 

3 listopada 2017 roku
Solici - Instrumentalici
W imieniu organizatora serdecznie zapraszamy do wzicia udziau w IV Powiatowym Przegldzie Solistów- Instrumentalistów Potgowo 2017. 

/files/karta solisci2017.pdf 

 
31 padziernika 2017 roku
30 padziernika br. odbyo si kolejne spotkanie czonków Supskiego Towarzystwa Brydowego w ramach druynowych Mistrzostw Supskiego Towarzystwa Brydowego o Puchar Parlamentarzystów Supskich. Opiek nad spotkaniami sprawuje Centrum Edukacji Regionalnej. 
 


KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP