ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Szanowni Pastwo,

poniej przedstawiamy imprezy, które w 2018 roku bd organizowane i wspóorganizowane przez Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku.
 

Lp.

Miesic

Nazwa jednostki

Nazwa imprezy

Data

1.

STYCZE

Gminny Orodek Kultury Gminy Supsk

Powiatowy Przegld Kold i Pastoraek w Jezierzycach

20 stycznia
pocztek godz.16.00

2.

LUTY

Pomorski Orodek Doradztwa Rolniczego

Powiatowy Turniej Kó Gospody Wiejskich

luty

3.

MARZEC

Supski Orodek Kultury w Supsku

 

Konkurs Plastyczny Niekontrolowany Obszar Wraliwoci

marzec
(termin dostarczenia prac: do koca stycznia)

Supski Orodek Kultury

OT Rondo

XXXV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej – eliminacje powiatowe

marzec

Supski Orodek Kultury

OT Rondo

63 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe

marzec

Gminny Orodek Kultury Gminy Supsk

SP Bierkowo

Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecicej i Modzieowej „Idzie Wiosna”

marzec

Szkoa Podstawowa w Koczewie
Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Wielkanoc na Pomorzu"

 
27 marca             godz.12 

4.

KWIECIE

Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy

Powiatowy Przegld Kabaretowy „OBCIACH”

kwiecie

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej

 

Misterium Mki Paskiej w Smodzinie

 

kwiecie

 

 

Koo Przewodników Terenowych PTTK w Supsku

Konkurs krasomówczy pt.: „100 lat Polski od uzyskania niepodlegoci porozbiorowej 1918-2018"

10 kwietnia
(termin przesyania zgosze: do 29 marca)

ODR Oddzia w Supsku

 

Pokaz Stou Wielkanocnego

kwiecie

Pastwowa Szkoa Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Supsku

Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej „Epokami przez muzyk”

20 kwietnia
(zgoszenia naley przesya do 9 kwietnia) 

CER/Gminne Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy

 

Powiatowy Przegld Poezji piewanej

kwiecie

5. MAJ Gminny Orodek Kultury w Potgowie Powiatowe Prezentacje Artystyczne  upawa                       maj
Gminny Orodek Kultury w Gówczycach Biesiada Powiatowa                      maj

6.

CZERWIEC

Dom Kultury w Ustce

Nadbatycki Festiwal Piosenki Dziecicej Bursztynowe Soneczko

czerwiec

Szkoa Podstawowa w Koczewie  II Festiwal Kultury Kaszubskiej w Koczewie               2 czerwca

Zespó Szkó Ogólnoksztaccych i Technicznych w Ustce

Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A

8 czerwca
Dom Kultury w Ustce
17.00-18.30: pokazy konkursowe
18.45 rozdanie nagród
(termin zgaszania filmów:do 4 maja)

Towarzystwo Przyjació Wilna i Grodna

Leny Kot” w Supsku

Festiwal Pieni Patriotycznych i Wojskowych

czerwiec

 

Supski Orodek Kultury

OT Rondo

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski SAM NA SCENIE

czerwiec

Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Supsku

 

Pomorskie Forum Edukacji Regionalnej-Wielokulturowe Pomorze,Wielokulturowy Supsk

czerwiec

 

CER

Park Kultury i Wypoczynku w Supsku

 

Festiwal Zespoów Folklorystycznych

 

17 czerwca

CER

Gala Biaego Bociana

czerwiec

7.

LIPIEC

 

Gminne Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy

Festiwal Wspóczesnej Piosenki Wiejskiej (Strzyyno)

lipiec

8.

SIERPIE

Supskie Towarzystwo Spoeczno-Kulturalne

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

lipiec/sierpie

9.

WRZESIE

CER

Konkurs wieców i chlebów doynkowych

wrzesie

Supskie Towarzystwo Spoeczno-Kulturalne

Festiwal Pianistyki Polskiej

wrzesie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kpice

Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów w Korzybiu

22 wrzenia

10.

PADZIERNIK

CER

Powiatowy Przegld Teatrzyków Wiejskich „WIEJSZTUK"

padziernik

11.

LISTOPAD

Gminne Centrum Kultury w Potgowie

Powiatowy Przegld Solistów – Instrumentalistów w Potgowie

listopad

Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy

Biesiada Poetycka z Turniejem Jednego Wiersza”

listopad

12.

GRUDZIE

CER/Supskie Powiatowe Koleje Drezynowe – Aktywne Pomorze

Powiatowy Kulig Drezynowy

grudzie

KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP